silvershadow

174 teksty – auto­rem jest sil­ver­sha­dow.

kolczatka

cza­sem za­nurzam wzrok w słowie i próbuję go nie słyszeć.
tli się w krwi niczym bukiet
me­lan­cho­lii. kwiaciar­ni i cmen­tarzy. twój głos
wy­pełnia od­dech niez­darnej dziewczynki.
w kącie ce­li, na którą nie zasługuje
dob­ry człowiek. kryształ wzbogacony [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 11:17

panorama

znają tyl­ko dwa stany
być da­leko lub blisko
jak dwa gwoździe na których wi­si obraz

kiedy znajdą się w jed­nym rogu
za­wiśnie krzywo

zaś gdy od­dalą się na połowę możli­wego dystansu
o dziewięćdziesiąt sop­ni przechylony

więc jak mieszkać
by nie zakłócać harmonii
zgod­nie z za­sadą feng shui?

muszą po­zos­ta­wać na dystans
od naj­krótszej do naj­krótszej ściany

a ob­raz i tak pozostanie
ob­ra­zem wędrownym 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 stycznia 2018, 00:58

rozmowa dwóch robotów

- ... OXY, ••••••|__+ __|1!
- |+__+| ... 0, YXO.

- •••••••• •••• •• ••••••••••••••••.
- ••••• •••••••••••• ••••••• •••• ••••••••• •••••••••.

- ... eeeee, •••••• •••• ••••••••••••••, OXY?
- hmm hmm ____________________

- ... 42!
- 42, YXO, 42 ...

- |__+ __|1?
- |__+ __|1.

- ok, computer?
- ok.
(tu rządzi tyl­ko jeden) 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 grudnia 2017, 06:31

leben - nebel

do­tykam śniegu nim prze­siąknie nagą mgłę
ulotną przys­tań nieporadności
w dłoni - ciepłej i zimnej

prze­dar­ci na dwa kąty uczy­my się
ma­lować w oku lęk
ra­zem to ja­cy nie jesteśmy

zgasł dar dostrzegania
uk­ry­tej w złocie wartości
pełni ob­cej ta­jem­ni­cy zat­rzas­ku­jemy się w szarość
wy­ziewaną przez po­kaleczoną skórę chodników
- pus­te fo­tog­ra­fie po­za niepokojem
dwa końce
za na­mi
no­wy początek 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 grudnia 2017, 23:03

0=1

2d box - lus­tro czar­no białe
w nim je­den równa się zero

na ścianie robak
wal­czy z włas­nym cieniem
uak­tywniona pla­ma migocze

kiedy jed­na­kowy dys­tans do wszystkich
to za mało

czar­na szpil­ka w bla­dości mapy
paz­nokciem prze­suwasz po grze­bieniu nocy
nab­rzmiałej do os­tatniej na łuku sekund
z głębi chłod­na w gotyku

w stud­ni drzwi wiot­cze­je staccato

pod ciężarem os­tatniej krop­li lodu
morze pa­piero­wych kropel
od­dycha przez taśmę
cier­pki­mi płat­ka­mi śniegu

zaw­sze bądź choć trochę
prze­ciw sobie
al­bo za­baw mnie do złego
nie proszę 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 listopada 2017, 09:02

po drugiej stronie nas

sreb­rzys­te rze­ki kłębków rucho­mych luster
podwójnych przej­rzys­tych
przez które ob­serwu­jemy siebie

w wciąż większych małe
- rozdroża
apa­tia wstyd­li­wej mimozy

la­ta jak uderze­nia skrzy­deł kolibra
gdy przez wszys­tkie przyglądam się
ziaren­ku od­dechu światła

jak prze­tar­ta nić - słowo
w prze­sycie diamen­to­wej celi
zas­ty­gam w ciebie
głod­ny odpowiedzi 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 listopada 2017, 04:23

spokojnie to tylko sen o tobie

jes­teśmy sami
w świecie szu­kamy oparcia
o którym wiemy że jest z tektury
to wszys­tko co możemy so­bie dać

mogę być przy tobie
z da­la od wszys­tkich gdy chcesz spać
czu­wać ra­zem bez słów słuchając fal
po­dać le­kar­stwo na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 7 listopada 2017, 05:19

spokój

pośród iglastych
liściastych
drzewo 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 listopada 2017, 12:35

osoba niefizyczna

ścis­kasz w kie­sze­ni przekręco­ny klucz
mo­jej wolności
często - nie jem
myśląc że może jes­teś w tej sa­mej książce
jak drze­wo objęte nerwami
kiedy wieje - przy­jem­nie bolisz 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 października 2017, 09:08

rozminięcie

minęliśmy się jak z kart wy­wołując od­wróco­ne obrazy
iluz­je zat­rzy­mane­go cza­su które znieśliśmy do piwnic
z pier­wszym śniegiem
po­zos­tał głos poz­ba­wiony człowieka
- od końca do końca prze­biegł po sreb­rnej strunie
nim zlękniony dot­knął bębenka
te­go wie­czo­ru prze­nika­ny bi­ciem dzwo­nu jak op­la­tająca mias­to wstęga möbiusa
nad którą czar­ne pta­ki unoszo­ne pływają w złotej ku­li księżyca
niez­liczo­ne la­ta po­między jedną kropką a drugą - tuż obok
którą do­pisuję - teraz
czujesz? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 października 2017, 11:56
silvershadow

„Ożeń się, będziesz tego żałował; nie żeń się, będziesz tego także żałował; żeń się lub nie żeń, będziesz i tego, i tego żałował, albo się ożenisz, albo nie ożenisz, będziesz żałował tego i tego. Śmiej się z tarapatów życia, będziesz tego żałował; płacz nad nimi, będziesz także tego żałował; śmiej się czy płacz z tarapatów życia, będziesz i tego, i tego żałował; albo się będziesz śmiał, albo płakał, będziesz żałował i tego, i tego. Zawierz dziewczynie, będziesz tego żałował; nie wierz dziewczynie, będziesz tego żałował; wierz czy nie wierz dziewczynie, będziesz i tego, i tego żałował. Powieś się, będziesz tego żałował; nie wieszaj się, będziesz tego także żałował; powieś się czy nie powieś, będziesz tego żałował; czy się powiesisz, czy nie powiesisz, będziesz i tego, i tego żałował. Taka jest, panowie, treść mądrości życiowej.” - Søren Kierkegaard

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 11:17silvershadow do­dał no­wy tek­st kolczatka

18 stycznia 2018, 21:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st panorama

18 stycznia 2018, 15:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st W ob­ro­nie

17 stycznia 2018, 09:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Czemu nie pot­ra­fimy po­godzić [...]

17 stycznia 2018, 09:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

16 stycznia 2018, 10:49silvershadow sko­men­to­wał tek­st Umarła Do­lores o Rior­dan [...]

16 stycznia 2018, 09:42silvershadow sko­men­to­wał tek­st Poprawni Widzieli jak szedł ko­rytarzem [...]

16 stycznia 2018, 08:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Ci, którzy nie [...]

16 stycznia 2018, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st rozmowa dwóch ro­botów

16 stycznia 2018, 08:39silvershadow sko­men­to­wał tek­st Na we­soło o Chrys­tu­sie