silvershadow

157 tekstów – auto­rem jest sil­ver­sha­dow.

kalendarz wspomnień

z wyczekiwania
aż po noc
o(d)wi­ja dzień

ciepło szkla­nej nuty
har­mo­niki (wielo)let­nich dni

prze­nika sen
wewnątrz por­ce­lano­wej poduszki
bos­kiego odosobnienia 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 czerwca 2017, 21:04

przedpiekle

roz­bi­ty próbą całości
unoszę głowę
spoglądam na płonący raj
po­de mną
ho­ryzont potęgującej się chwi­li
w objęciach wydziera ze mnie pustkę
stąd jes­teśmy ra­zem
łódka­mi w czar­nej toni

kos­mos żyje nas bezwładnie
uk­ry­wając w połowie świet­lnych lat
różni­ce grawitacji
nieod­na­lezionych na dłoni
ziar­nek piasku

os­nu­wają siebie nasze mgły
nie mogąc przeniknąć
za­padają głębiej jak struny
spo­wal­niające drganie

przy­wiodłaś mnie do zera
to tu jeśli chcesz
możesz iść

może spot­ka­my się jutro
po raz pierwszy 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 13 maja 2017, 23:33

alibi

sęka­ta gałka jowisza
w drzwiach do szafy

bam­bu­sowych pastwisk
trzeszczy
pop­la­mione niebo

w fi­liżan­ce jak z ołowiu
monoksiężyc

połknął odpowiedź

kiedy ot­worzy brud­ne usta
po­wie że nic nie wie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 9 maja 2017, 10:02

kropla nieskończoności

w złotym ko­konie księżyca
splo­cie ko­loro­wych wstąg planet

dzielisz się ze mną wierszem
jak winem
pa­piero­sem z liter

za ok­nem szum
morze kor­ty­zolu w przypływie
płyt­sze o bra­kującą kroplę 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 7 maja 2017, 09:56

Dzbanecznik

two­ja krew stoi obok mojej
wspólnie prze­mil­cza­my powtarzalność
niemo­cy gdy już od­da­liśmy życie

za bez­pie­czeństwo miłości
z myśli których za­sięg utonął
w dzielącym nas dystansie

chcieli­byśmy darzyć siebie tym
cze­go prag­niemy naj­bar­dziej
lecz ona jak skrzyd­la­ty owad
trzy­ma się krawędzi dzbana
kwiatu wspomnień

zni­kasz pat­rząc na mnie
a dzieli nas cały świat
kiedy od­wra­casz głowę

wal­czy­my o jutro
które nas nie chce
gdy mogło być już dobrze
gdy­by wciąż nie mu­siało być lepiej
razem 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 maja 2017, 13:42

lekcja

je­den i jeden
to dwa
na matematyce

pod ławką
scałowują się w jedną
nasze łzy 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 kwietnia 2017, 22:59

ulepieni z gwiazd

światła ob­cych domów
ułożyły się w je­den ciepły

a my jak płonące łódki
z niewysłanych słów
pełni jesieni
pośród mok­rych poręczy
w objęciach bez­radnych liści

z tym sa­mym pierwiastkiem
pyłu me­teorytów na dnie
od­da­lamy się z powrotem
z każdym kwan­to­wym skokiem
mo­tylich skrzydeł

zbliżyły się do siebie
wyk­re­sy naszych cho­rych serc
- us­ta pełne spojrzeń
mi­liona gwiazd
pod opuszkiem palca

chcieliśmy żyć
tak długo jak czas

dwie śmier­telne dusze 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 22 kwietnia 2017, 21:12

powidok

śnię
przy ok­nie wstrzy­many oddech
deszczu
od­ległych świateł zam­kniętych w kropli

dookoła no­cy - lus­trza­nej kuli
błyszczącej wczo­raj­szą obietnicą
przedświtu

śnię czy jes­tem śniony

ziemia z księżycem
za­mienione są miejscami

cień tęczy przecina
pierścienie tęczówek

w okamngnieniu 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 21 kwietnia 2017, 21:53

moje serce

stygnący kamień
twierdza

kiedy w kwiet­niu na drzewach
sze­leszczą suche liście
a igła w moim kompasie
po­kazu­je bar­dziej na południe
gdzie zas­koczył nas deszcz

gaszę światło i pat­rzę prosto
w nieskończoność
przez dłonie
gdzie cze­kasz na końcu korytarza

ale za­miast burzy
słyszę tylko
w od­da­li wy­kuwa­ne ostrze

mo­je serce
ta­ni motel 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 kwietnia 2017, 10:10

punkt

scho­wani przed słońcem
chcieliśmy być dla siebie słońcami

z os­tatniej niszy spełnienia
wy­pierając śro­dek

zajęliśmy ideal­nie za­cis­kający punkt
który te­raz ob­ry­sowu­jemy milczeniem

nic nie jest tak małe jak my
na dnie dłoni
cho­wamy spójnie
zam­kniętych w ok­ruchach zdań
w iluzję płynności

przez odmęty poz­ba­wionych przys­ta­ni słów
pat­rzy­my wzdłuż pod­wodnych brzegów

nie mówi­my w nas

światłoczułość
ma czar­ny smak 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 10 kwietnia 2017, 18:05
silvershadow

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

19 czerwca 2017, 09:18Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st kalendarz wspom­nień

14 czerwca 2017, 14:00silvershadow sko­men­to­wał tek­st Nie wiem jak ty, [...]

13 czerwca 2017, 18:35silvershadow sko­men­to­wał tek­st Internauci częściej toną, niż [...]

10 czerwca 2017, 18:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st Głośne mil­cze­nie

10 czerwca 2017, 14:29silvershadow sko­men­to­wał tek­st Gałązki drgają Wiatr na nich [...]

9 czerwca 2017, 08:38silvershadow sko­men­to­wał tek­st kalendarz wspom­nień

8 czerwca 2017, 16:29Cris sko­men­to­wał tek­st kalendarz wspom­nień

8 czerwca 2017, 16:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st dzisiaj czuję się le­piej choć [...]

8 czerwca 2017, 16:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st echo urze­ka też